Join us on Facebook

Please wait..10 Seconds Cancel

cookies

štvrtok 12. marca 2020

Horná uzdička


Čo je to vlastne "horná uzdička"?

Horné ďasná a horná pera dieťatka sú spojené malým pásom tkaniva tzv. maxilárnym labiálnym frenulom. Je bežnou súčasťou ústočiek dieťatka, avšak môže byť príliš hrubá alebo príliš krátka, čím obmedzuje pohyb a pevné prisatie dieťatka k prsníku. Funkciou hornej pery je najmä vytvorenie tesného spojenia s prsníkom.
Príznakom nepružnej hornej uzdičky môžu byť neustále obtiaže pri dojčení, ako:
 


 • bolesť bradaviek
 • skorá únava dieťatka na prsníku
 • slabý prírastok na váhe
 • slabé prisatie k prsníku
 • prisatie prevažne len v jednej polohe (najčastejšie futbalovej)
 • počuteľné nasávanie vzduchu pri prisatí
 • cmukanie pri dojčení
 • kolika
 • reflux
 • podráždenosť
 • problémy s dýchaním počas dojčenia
 • hryzenie alebo žuvanie bradavky

Avšak treba tiež povedať, že uzdička na hornej pere je len jedným z možných dôvodov spomínaných problémov s dojčení!
Ak aj nájdete uzdičku v ústočkách dieťatka a nepozorujete žiadny diskomfort alebo obtiaže bábätka pri a po dojčení, netreba uzdičku konzultovať. Môže byť prítomná, ale ak nespôsobuje problémy, tak sa jedná o elastickú a neprekážajúcu uzdičku.

Kľúčom k diagnostike je zistenie, či uzdička obmedzuje pohyb horných pier. Ak vaše dieťatko nedokáže kvôli tejto uzdičke správne vysunúť pery a položiť na dvorec jemne vyvrátené von, pravdepodobne môže mať uzdičku problematickú..

Diagnostika hornej uzdičky dieťatka však patrí do rúk ORL odborníka.
Nie všetci lekári a pediatri sú trénovaní na diagnostikovanie pier. V skutočnosti niektorí dokonca popierajú existenciu uzdičiek alebo ju odmietajú riešiť a spájať s problémami s dojčením.
Ak máte podozrenie, že má vaše dieťa uzdičku, objednajte sa priamo na konzultáciu k ORL odborníkovi. My, ktorý pracujeme s bábätkami, sa môžeme len na základe indícii domnievať o tom, či práve táto uzdička je na príčine problémov s dojčením.
Novorodenci po narodení nemajú preventívne skúmanú hornú peru a uzdičku, dochádza k preskúmaniu najmä v súvislosti s problémami s dojčením. Následne sa však vo verejnej mienke vychádza z toho, že prítomnosť akejkoľvek uzdičky je neobvyklé. Štúdie však zdôrazňujú, že všetci novorodenci majú určitý stupeň uzdičky, avšak pokiaľ nespôsobuje problémy s dojčením, netreba ju riešiť a odstraňovať.
Rozpoznanie a klasifikácia uzdičiek
U novorodencov sa vyskytuje niekoľko druhov uzdičiek v pusinke. Niektoré sú fyziologické a pri dojčení neprekážajú. Existuje niekoľko stupňov hornej uzdičky.


Labiálne frenulum je mäkké tkanivo, ktoré prichytáva hornú peru k prednému povrchu maxilárnej gingivy. Tento záhyb spojivového tkaniva, tiež známy ako maxilárne labiálne frenulum, je to také spojenie zo stredu ďasna k spodnému povrchu pery.


Spodná strana hornej pery nie je súčasťou rutinného klinického vyšetrenia novorodencov, a preto je to oblasť, ktorú klinickí lekári často nehodnotia. Následne nie je tiež známy typický verzus atypický vzhľad tohto frenula. Nie je známe ani to, či má táto ulička nejaké funkčné následky týkajúce sa jej vzhľadu alebo pripevnenia.


Primárnym zdôvodnením odstránenia tejto uzdičky je uľahčenie a zlepšenie dojčenia. Uvoľnením sa dá dosiahnuť zlepšenie priľnavosti na prsníku a nenasávania vzduchu pri saní, čo môže spôsobovať kolikové stavy u dieťatka.
Klasifikácia podľa Kotlowa na základe vzhľadu uzdičky a umiestnenia na ďasienku objasňuje 4 stupne:
1. stupeň - minimálna alveolárna sliznica a minimálne pripojenie
2. stupeň - uzdička v mieste spojenia voľných a pripojených okrajov ďasien
3. stupeň - uzdička sa vložená tesne pred prednú papilu
4. stupeň - uzdička prichytená priamo do prednej papily a zasahuje do tvrdého podnebia
Kotlow tohto klasifikačného systému poukazuje na to, že čím je vyšší stupeň, tým vyššia je „závažnosť“ uzdičky na pery a tým väčšia súvislosť s problémami s dojčením. Kotlow ďalej opísal problematickú uzdičku pier ako takú, ktorá môže narušiť schopnosť dieťaťa lemovať hornú peru okolo bradavky a dosiahnuť úspešné prisatie.
Skôr opísaná stupnica podľa Kotlowa mala slabú spoľahlivosť, nanovo sa teda zostavila Stanfordová stupnica s väčšou úspešnosťou pri rozlišovaní. 
Stanfordova klasifikácia:
 Ukážky:


 Ukážky uzdičiek z praxe:
Žiadne komentáre:

INSTAGRAM