Join us on Facebook

Please wait..10 Seconds Cancel

cookies

pondelok 8. decembra 2014

Správne priloženie a prisatie dieťatkaSprávne priloženie a prisatie zabezpečí pre dieťatko nielen vypitie dostatočného množstva mlieka a reguláciu jeho toku, ale ochraňuje bradavky pred poškodením a následnou infekciou. Spavému dieťatku pomôže, aby sa dobre napilo použitím stláčania prsníka (pozri článok podpora toku mlieka pri dojčení).

Asymetrické priloženie a prisatie

Ako vyzerá správne priloženie?

Ako vyzerá správne prisatie?
Ak je bábätko správne prisaté, tak nad hornou perou je vidieť väčšiu časť dvorca a bradou zakrýva z dvorca čo najväčšiu časť.                                     a) správne prisaté dieťa             b) nesprávne prisaté dieťa


        Efektívne sanie:

 Ukážky správneho priloženia:
                         
Pohybujte dieťaťom, nie prsníkom!
Seďte s rovným, dobre podopretým chrbtom.
Trup smeruje dopredu, lono je vyrovnané.
Bradavka smeruje k hornej pere dieťaťa alebo k nosnej dierke.
Prikladajte nie celkom bruško na bruško, ale tak, aby dieťa smerovalo k prsníku zdola a malo očný kontakt s matkou.
Podoprite si prsník
Spevnite vnútorné tkanivo prsníka tým, že prsník mierne nadvihnete prstami umiestnenými priamo na hrudníku a palcom napriamujúc hore (ak vám to pomôže, použite šatku alebo elastický obväz na zavesenie prsníka)
Rýchlo presuňte dieťa na prsník
Hlavu dieťaťa mierne zakloňte, zatlačte pomedzi jeho ramená tak, aby boli brada a spodná čeľusť v kontakte s prsníkom (nie nos), kým sú ústa stále doširoka otvorené, dieťa držte narovnané (tak bude jazyk bližšie k prsníku), spodná pera smeruje tak ďaleko od bradavky, ako sa dá, takže jazyk dieťaťa naberie čo najviac tkaniva prsníka.

Čomu sa vyhnúť:
netlačte prsník na opačnú stranu
nenaháňajte s prsníkom dieťa
nepohybujte prsníkom hore a dole
nedržte prsník nožnicovým úchopom
nenakláňajte sa k dieťaťu namiesto toho, aby ste sa jemne zaklonila
nesmerujte bradavku do stredu úst dieťaťa
pred pokusom o prisatie neťahajte bradu dieťaťa smerom nadol, aby doširoka otvorilo ústa
neohýbajte hlavu dieťaťa, keď ho prisúvate k prsníku
neprikladajte prsník k ústam dieťaťa namiesto toho, aby ste priložila k prsníku dieťa
neprisúvajte dieťa na prsník bez toho, aby malo ústa správne doširoka otvorené
neprisúvajte dieťa na prsník nedostatočne rýchlo pri najväčšom roztvorení úst dieťaťa
nedržte prsník ďaleko od nosa dieťaťa (nie je to potrebné, ak je dieťa správne prisaté, keďže v takom prípade bude nos ďaleko od prsníka aj tak)


Zdroj obrázkov:

Ďakujem Matiaskovej, Mariánkovej a Anabelkinej mamičke za fotografie :o).
thepassionatemom.wordpress.com
www.aptamilprofessional.co.uk
childcareisfun.co.uk
coloursofhopefoundation.wordpress.com
bundleofcare.com.au

Ďakujem mamičke Janke za dovolenie uverejniť video.


Žiadne komentáre:

INSTAGRAM